Select Language:  

การบริจาคสิ่งของให้กับมูล forOldy

การบริจาคสิ่งของให้กับมูล forOldy


จากการเข้าแข่งชันในรอบที่ผ่านมา ทางทีมงานแสนดีได้ดำเนินการจัดส่งสิ่งของมอบให้กับทาง forOldy เพื่อให้ทางโครงการได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ภาพประกอบการเข้าบริจาค

"Sandee" เป็นภาษากรีกมีความหมายว่า "ผู้ปกป้องมนุษย์ชาติ"


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งไปกับเรา

ร่วมบริจาค


หากต้องการสอบถามข้อมูลหรือต้องการบริจาคสิ่งของเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมงานแสนดีได้จากที่นี่
ที่อยู่ 9/8 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
เบอร์โทรศัพท์ 02-1078406